Oczyszczanie karmy

Event details

  • sobota | 18 lutego 2023 to niedziela | 19 lutego 2023
  • 15:00

Oczyszczanie karmy

kurs internetowy, 18-19 lutego 2023
Prowadzi: Jacek Trzebuniak

W lutym 2023 kończy się tybetański rok i zaczyna nowy. Z tej okazji w buddyzmie tybetańskim wykonuje się praktyki oczyszczające. Na tym kursie będziemy uczyć się i wykonywać mantrę Stusylabową i mantrę Tu Tri Su. W buddyjskiej tradycji Bon uważa się, że te mantry pomagają nam oczyścić negatywną karmę, dzięki czemu możemy w lepszy sposób zacząć nowy rok. Na kursie będą wyjaśnienia, medytacja i czas na pytania.

Każdy może uczestniczyć, także nowe osoby. Kurs jest przeznaczony dla każdego, nie tylko dla osób zainteresowanych buddyzmem.
Kurs w języku polskim (możliwe, że będzie tłumaczenie na język angielski).

Program sobota i niedziela:
15-16 Wyjaśnienia i praktyka
16.30-17.30 Wyjaśnienia i praktyka
18-19 Wyjaśnienia i praktyka

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska). Więcej na jego temat tutaj.

Zapisy:
jacektrzebuniak86@gmail.com

Sugerowana darowizna: 120zł

Wpłaty online

Wpłaty na konto (w tytule wpisując „Darowizna kurs Oczyszczanie karmy”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: Kurs odbędzie się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, może pobrać ten program za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Purification of karma

18-19 February 2023, online course
Teacher: Jacek Trzebuniak

February 2023 marks the end of the Tibetan year and the beginning of a new one. On this occasion, purification practices are performed in Tibetan Buddhism. In this course, we will learn and recite 100 syllable mantra and Tu Tri Su mantra. In the Bon Buddhist tradition, these mantras are considered to help us purify negative karma so we can start the new year in a better way. The course will include explanations, meditation and time for questions.

Anyone can attend, including newcomers. The course is for everyone, not just those interested in Buddhism. The course in Polish and English.

Saturday and Sunday program (CET time):
15-16 Explanations and practice
16.30-17.30 Explanations and practice
18-19 Explanations and practice

Teacher: Jacek Trzebuniak (instructor of Ligmincha Poland). More about him here.

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

Suggested donation: 120 PLN
Please transfer donations to the following account (in the title write „Donation Purification of karma course”):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
PL 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
Swift/BIC code: PKOPPLPW

You can also pay through Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: the course will be held through Zoom. If you do not have Zoom, you can download this program for free from https://zoom.us

Translate »