Praktyka Lamy, Jidama i Khandro, oraz inne podstawy z Tantry Matki

Event details

  • sobota | 15 października 2022 to niedziela | 16 października 2022
  • 10:00
  • ul. Głęboka 6/3 in Poznań
  • +48 884 881 238

Praktyka Lamy, Jidama i Khandro, oraz inne podstawy z Tantry Matki

 

Gesze Gyatso, Poznań i online, 15-16.09.2022

 

Praktyka integracji z oświeconym umysłem Lamy, Jidama i Khandro („Gong Choe Nam Sum”) to fundamentalna praktyka każdego Bonpo praktykującego Tantrę Matki. W praktyce tej łączymy się z Trzema Klejnotami: Lamą, Jidamem i Khandro (Dakini). Podczas tego dwudniowego kursu Gesze Gyatso nauczał będzie sadhany Tantry Matki, trzech wizualizacji oraz mudr. Tantra Matki jest tantryczną praktyką polegającą na przekształceniu. Praktykując Tantrę Matki codziennie, rozwiniemy rozmaite moce wewnętrznej mądrości. Jest to sekretna praktyka o wielkiej sile. Gesze przekaże precyzyjne instrukcje dotyczące również muzycznej części praktyki (jak grać na damaru oraz szang), a także nauczy nas mudr wykonywanych podczas praktyki. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych cennych weekendowych naukach Gesze Gyatso.

Tantra Matki jest jednym z najważniejszych tekstów tybetańskiej tradycji Bon. Tekst ten zawiera wiele praktyk medytacyjnych, takich jak joga śnienia, tummo czy phowa. Mistrzowie Bon wielokrotnie przekazywali na Zachodzie różne praktyki pochodzące z tego cyklu nauk. Podczas kursu będziemy mieli okazję dowiedzieć się więcej o „Gong Choe Nam Sum”, czy też tzw. Krótkiej Sadhanie Tantry Matki.

Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób nowych, które są zainteresowane buddyzmem tybetańskim, jak i również dla doświadczonych praktykujących, którzy pragną pogłębić swoje zrozumienie Tantry Matki.

Możliwe jest również uczestniczenie w kursie poprzez Zoom.

Kurs odbędzie się w gompie na ul. Głębokiej 6/3 w Poznaniu.

Harmonogram kursu:

Sobota:
10-11:15 nauki i praktyka
30 minut przerwy
11:45-13 nauki i praktyka
13-15 przerwa obiadowa
15-16:15 nauki i praktyka
30 minut przerwy
16:45-18 nauki i praktyka

Niedziela:
10-11:15 nauki i praktyka
30 minut przerwy
11:45-13 nauki i praktyka
13-14:30 przerwa obiadowa
14:30-15:45 nauki i praktyka
15 minut przerwy
16-17 podsumowanie nauk i praktyka

Koszt kursu to 75zł za każdy dzień nauk (150zł za całość).

Zapisy i więcej informacji:
email: adrian.chojnacki@ligminchapoznan.pl
tel: +48 884 881 238

Lama, Yidam and Khandro practice and other basics from the Ma Gyud

 

Geshe Gyatso, Poznan and Online, 15-16.09.2022

 

The practice of integrating with the enlightened mind of Lama, Yidam and Khandro („Gong Choe Nam Sum”) is the basic practice for every Bon Mother Tantra practitioner. In that practice, we connect with the Three Jewels: Lama, Yidam and Khandro (Dakini). In these two days, Geshe Gyatso will teach the Mother Tantra sadhana, the three visualizations, and the mudras. The Ma Gyud is a tantric, transformation practice. If we practice the Ma Gyud daily, we will develop special powers of inner wisdom. It is a secret and very powerful practice. Geshe will give precise instructions also on the musical part of the recitation (how to play damaru and shang) and teach the mudras accompanying the practice. All are welcome to attend this precious weekend teaching with Geshe Gyatso.

The Mother Tantra is one of the most important texts in the Tibetan Bon tradition. This text contains many meditation techniques, including dream yoga, tummo and powa practice. Many times Bon teachers have taught various practices from this text in the West. This time we will have the opportunity to learn more about the Ma Gyud Gong Choe Nam Sum, or the so-called Ma Gyud Short Sadhana.

The course is designed for both new people who are interested in Tibetan Buddhism, as well as experienced practitioners who want to deepen their understanding of the Mother Tantra.

It is also possible to attend the course via Zoom.

The course will be held at the gompa on ul. Głęboka 6/3 in Poznań.

Course schedule:

Saturday:
10-11:15 teaching and practice
30 minutes break
11:45-13 teaching and practice
13-15 lunch break
15-16:15 teaching and practice
30 minutes break
16:45-18 teaching and practice

Sunday:
10-11:15 teaching and practice
30 minutes break
11:45-13 teaching and practice
13-14:30 lunch break
14:30-15:45 teaching and practice
15 minutes break
16-17 conclusion teaching and practice

The cost of the course is 75 PLN for each day (150 PLN for the whole course).

Enrollment and more info:
email: adrian.chojnacki@ligminchapoznan.pl
phone: +48 884 881 238

Translate »