Praktyki długiego życia

Event details

  • niedziela | 2 kwietnia 2023
  • 15:30
  • Online

For English scroll down

Praktyki długiego życia

Podziękowanie za otwarte serca.

Nauki i praktyki online dostępne dla wszystkich.
Tenzin Wangyal Rinpocze
2 kwietnia 2023, darmowy kurs online

Ligmincha Polska pragnie podziękować wszystkim praktykującym i przyjaciołom Nauk Bon za zaangażowanie i ogromne wsparcie okazane w 2022 roku.

Po wybuchu wojny na Ukrainie otworzyliście szeroko swoje serca, dzięki Wam mogliśmy wesprzeć wiele organizacji humanitarnych pomagających na Ukrainie, a przede wszystkim gościć w ośrodku Cziamma Ling uchodźców uciekających przed koszmarem wojny.
Mimo tak ogromnego wysiłku wsparliście ponownie Cziamma Ling gdy okazało się, że remont wodociągu i kanalizacji w ośrodku nie może już dłużej czekać.

W ramach podziękowań pragniemy zaprosić wszystkich w dniu 2 kwietnia 2023 roku na nauki i praktyki związane z długim i zdrowym życiem. W programie, oprócz nauk Tenzina Wangyala Rinpocze, będzie również recytacja modlitw przez mniszki z klasztoru Redna Menling, praktyka medytacyjna i spotkanie z zaproszonymi gośćmi.

Zajęcia odbędą się przez internet (przez program Zoom). Zajęcia będą w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski i inne języki.
Jest to darmowe wydarzenie (trzeba tylko zarejestrować się przez formularz). Każdy może uczestniczyć.

To wydarzenie jest szczególnym podziękowaniem od Ligmincha Polska i Tenzina Wangyala Rinpocze dla wszystkich, którzy wsparli Ligmincha Polska i ośrodek Cziamma Ling w Wildze zarówno w 2022 roku, jak i tych wszystkich, którzy wspierają nas od lat.

Program 2 kwietnia 2023:
15.30-16.30 Recytacja modlitw przez mniszki z klasztoru Redna Menling
17-18.30 Nauki z Tenzinem Wangyalem Rinpocze
19-20 Rozmowa z zaproszonymi gośćmi
21-22 Praktyka długiego życia z Gesze Gyatso lub polskim instruktorem

Long life practice and teachings

in thanks for your open hearts
Tenzin Wangyal Rinpoche
2 April 2023, free online course

Ligmincha Poland would like to thank all practitioners and friends of the Bon Teachings for the commitment and tremendous support shown in 2022.

After the outbreak of war in Ukraine you opened your hearts wide, thanks to you we were able to support many humanitarian organizations helping in Ukraine, and most importantly to host refugees fleeing the nightmare of war at the Chamma Ling center.
Despite such tremendous efforts, you supported Chamma Ling again when it became clear that the renovation of the center’s water supply and sewage system could no longer wait.

As a token of our thanks, we would like to invite you all to join us on April 2, 2023 for teachings and practices related to a long and healthy life. In addition to Tenzin Wangyal Rinpoche’s teachings, the program will include recitation of prayers by nuns from Redna Menling Monastery, meditation practice and a meeting with invited guests.

The event will be via Zoom. The event will be in English, with translation into Polish and other languages.
This is a free event (you just need to register through the registration form). Anyone can participate.

This event is a special thank you from Ligmincha Poland and Tenzin Wangyal Rinpoche to all those who have supported Ligmincha Poland and Chamma Ling center in Wilga both in 2022, as well as all those who have supported us for years.

Program 2 April 2023 (CET time):
15.30-16.30 Recitation of prayers by nuns from Redna Menling Monastery
17-18.30 Teachings with Tenzin Wangyal Rinpoche
19-20 Conversation with invited guests
21-22 Long life practice with Geshe Gyatso or Polish instructor

Registration – Rejestracja

Translate »