Schronienie

Event details

  • sobota | 17 czerwca 2023 to niedziela | 18 czerwca 2023
  • 15:00

Medytacja wewnętrznego schronienia

kurs internetowy 17-18 czerwca 2023
Prowadzi: Jacek Trzebuniak

Od wielu lat Tenzin Wangyal Rinpocze naucza medytacji wewnętrznego schronienia. Poprzez nieporuszoność ciała, ciszę mowy i otwartość umysłu, możemy odnaleźć nasze wewnętrzne schronienie. Miejsce, w którym w otwartości i obecności łączymy się głęboko z samym sobą. Miejsce, które jest źródłem naszej siły i wszystkich jakości. Czym głębiej jesteśmy połączeni z samym sobą, tym mniej gubimy się na zewnątrz. Czym więcej przebywamy w tym stanie, tym łatwiej jest nam radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia.

Na kursie będziemy uczyć się i wykonywać medytację wewnętrznego schronienia. Będzie też czas na pytania i wyjaśnianie wątpliwości. Każdy może uczestniczyć, także nowe osoby. Kurs jest przeznaczony dla każdego, nie tylko dla osób praktykujących buddyzm.

Kurs w języku polskim.

Program sobota i niedziela:
15-16 Wyjaśnienia i praktyka
16.30-17.30 Wyjaśnienia i praktyka
18-19 Wyjaśnienia i praktyka

Prowadzący: Jacek Trzebuniak (instruktor Ligmincha Polska)

Zapisy: jacektrzebuniak86@gmail.com

Sugerowana darowizna: 120zł
Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule wpisując „Darowizna kurs wewnętrzne schronienie”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Można również wpłacać poprzez Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: Kurs odbędzie się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, może pobrać ten program za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Inner refuge meditation
17-18 June 2023, online course
Teacher: Jacek Trzebuniak

For many years Tenzin Wangyal Rinpoche has been teaching inner refuge meditation. Through stillness of body, silence of speech and openness of mind, we can find our inner refuge. A place where, in openness and presence, we connect deeply with ourselves. A place that is the source of our strength and all qualities. The deeper we are connected to ourselves, the less we are lost to the outside world. The more we stay in this state, the easier it is for us to deal with the challenges of daily life.

During the course we will learn and do inner refuge meditation. There will also be time for questions and clarification of doubts. Anyone can attend, including newcomers. The course is for everyone, not just those interested in Buddhism.

Language: Course in Polish and English.

Saturday and Sunday program (CET time):
15-16 Explanations and practice
16.30-17.30 Explanations and practice
18-19 Explanations and practice

Teacher: Jacek Trzebuniak (instructor of Ligmincha Poland)

Registration: jacektrzebuniak86@gmail.com

Suggested donation: 120 PLN
Please transfer donations to the following account (in the title write „Donation Inner refuge retreat”):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
PL 77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
Swift/BIC code: PKOPPLPW

You can also pay through Paypal https://www.paypal.com/paypalme/LigminchaPolska

Online: the course will be held through Zoom. If you do not have Zoom, you can download this program for free from https://zoom.us

Translate »