Sherab Tenzin Rinpocze w Polsce w 2022 r.

Event details

  • piątek | 22 kwietnia 2022 to niedziela | 8 maja 2022
  • 10:00

UWAGA: KURS ODWOŁANY

Poinformujemy o nowej dacie.

Szczególne wydarzenie
Nauki i praktyki z Sherabem Tenzinem Rinpocze

22-24 kwietnia – Kurs odwołany.

29 kwietnia – 8 maja –  Kurs odwołany.

Biografia Rinpocze tutaj.

 

NOTE: THE COURSE HAS BEEN CANCELED

We will inform you about the new date.

Special Event
Teachings and practices with Sherab Tenzin Rinpoche

22-24 April – Retreat cancelled.

29 April – 8 May – Retreat cancelled.

Biography of Rinpoche here.

 

Translate »