Sherab Tenzin Rinpocze w Polsce w 2022 r.

Czas i miejsce

  • piątek | 22 kwietnia 2022 do niedziela | 8 maja 2022
  • 10:00

Szczególne wydarzenie
Nauki i praktyki z Sherabem Tenzinem Rinpocze
22 kwietnia – 8 maja 2022, Wilga, Polska

22-24 kwietnia – Rytuały i inicjacje (każdy może uczestniczyć)

29 kwietnia – 8 maja – 10 dni praktyki Sekhar Sziła (łagodnej formy Sziang Sziung Meri). Na początku kursu odbędzie się inicjacja Sziang Sziung Meri.

(Kurs otwarty dla każdego, także dla nowych osób, ale trzeba być przygotowanym, że będzie to intensywna praktyka).

Więcej informacji wkrótce.

 

 

Special Event
Teachings and practices with Sherab Tenzin Rinpoche
April 22 – May 8, 2022, Wilga, Poland

22-24 April – Rituals and initiations ( everyone can participate)

29 April – 8 May – 10 days of Sekhar Shiwa practice (peaceful form of Zhang Zhung Meri). There will be a Zhang Zhung Meri initiation at the beginning of the retreat.
(The retreat is open to everyone, including newcomers, but be prepared that it will be an intensive practice).

More information coming soon.

Translate »