Tummo

Event details

  • wtorek | 13 sierpnia 2024 to niedziela | 18 sierpnia 2024
  • 10:00

Tenzin Wangyal Rinpoche

Nauki tummo
13-18 sierpnia 2024, Wilga

NIE BĘDZIE TRANSMISJI ONLINE

Tenzin Wangyal Rinpocze jest uznanym mistrzem medytacji i autorem wielu książek na temat duchowości. Rinpocze od 30 lat naucza w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Na tym kursie Rinpocze będzie kontynuował nauki tummo (praktyki wewnętrznego żaru i błogości).

Nauki i medytacja pomagają nam połączyć się z własnym sercem. Dzięki tym naukom odkrywamy w nas samych przestrzeń, otwartość i nieograniczone źródło możliwości. Poprzez połączenie się z własną esencją, naturą umysłu, możemy przekształcić swoje życie w bardziej radosne i wartościowe. Praktykowanie medytacji w codziennym życiu wzbogaca nasze relacje z innymi ludźmi, pomaga nam w bardziej kreatywny sposób podejść do swojej pracy i uczy nas jak korzystać ze naszego życia w bardziej mądry i współczujący sposób.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze otrzymanie nauk tummo od jednego z nauczycieli Bon lub uczestnictwo w kursie przygotowawczym z Gesze Gyatso 9-11 sierpnia. Więcej informacji tutaj.

Tłumaczenie: Kurs w języku angielskim, z tłumaczeniem na polski i inne języki.

Program 13-18 sierpnia 2024:
13-16 sierpnia
10-11.30 Sesja z Rinpocze
12-13 Sesja z Rinpocze
15-16 Sesja z instruktorem
16.30-18 Sesja z Rinpocze

17 sierpnia
10-11.30 Sesja z Rinpocze
12-13 Sesja z Rinpocze
15-16.15 Sesja z Rinpocze
16.15-18 Aukcja

18 sierpnia
9.30 Rytuał sang i wieszanie flag
10-11.30 Sesja z Rinpocze
12-13.30 Sesja z Rinpocze i zakończenie kursu

Sugerowana darowizna za kurs: 570zł

Miejsce: Ośrodek Cziamma Ling (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska).

Zapisy na noclegi w ośrodku Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

 

Tenzin Wangyal Rinpoche
Tummo teachings
13-18 August 2024, Wilga

THERE WILL BE NO ONLINE

Tenzin Wangyal Rinpoche is a renowned meditation master and author of many books on spirituality. Rinpoche has been teaching for 30 years in many countries in Europe, Asia and the Americas. In this course, Rinpoche will continue the teachings of tummo (the practice of inner heat and bliss).

The teachings and meditation help us connect with our own heart. Through these teachings, we discover space, openness and an unlimited source of possibilities within ourselves. By connecting with our own essence, the nature of the mind, we can transform our lives into more joyful and valuable ones. Practicing meditation in daily life enriches our relationships with other people, helps us approach our work in a more creative way, and teaches us how to use our lives in a more wise and compassionate way.

Prerequisite for participation is prior receipt of tummo teachings from one of Bon’s teachers, or participation in a preparatory course with Geshe Gyatso August 9-11. More information here.

Translation: Course in English, with translation into Polish and other languages.

Program August 13-18, 2024:
13-16 August
10-11:30 Session with Rinpoche
12-13 Session with Rinpoche
15-16 Session with the instructor
16.30-18 Session with Rinpoche

17 August
10-11:30 Session with Rinpoche
12-13 Session with Rinpoche
15-16.15 Session with Rinpoche
16.15-18 Auction

18 August
9.30 Sang ritual and hanging of prayer flags
10-11.30 Session with Rinpoche
12-13.30 Session with Rinpoche and conclucion of retreat

Suggested donation for the course: 570 PLN

Location: Chamma Ling Center (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland).

Registration for accommodation at Chamma Ling center: wilga@ligmincha.pl

 

 

Translate »