Wykład podstawy tybetańskiej medycyny Bon

Event details

  • sobota | 17 lipca 2021
  • 16:45

ZMIANA TERMINU NA 17 LIPCA

Wykład
Podstawy tybetańskiej medycyny Bon
17 lipca 2021, godz. 16.45

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych medycyną tybetańską na wykład na temat podstaw tybetańskiej medycyny Bon. Wykład odbędzie się przez internet (przez program Zoom) 17 lipca 2021 o godz. 16.45. Wykład i pytania potrwa około 75-90 minut. Wykład po angielsku z tłumaczeniem na polski.

Numer Zoom: 890 9833 2713

Wykład poprowadzi Sonam Sangmo Yangton, która urodziła się w Dolpo (Nepal) i przez kilka lat studiowała w szkole medycyny tybetańskiej Sorig Bumzhi, która znajduje się w Kathmandu, obok klasztoru Triten Norbutse.

Z pytaniami odnośnie wykładu prosimy pisać na: jacektrzebuniak86@gmail.com

Wykład jest darmowy, ale w miarę możliwości prosimy o darowiznę 20zł na konto (z dopiskiem „Darowizna wykład medycyna Bon”):
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Lecture
Basics of Bon Tibetan Medicine
17 July, 4:45 pm (CET time)

Anyone interested in Tibetan medicine is invited to a lecture on the basics of Tibetan Bon medicine. The lecture will take place online (via Zoom) on July 17, 2021 at 4:45 p.m (CET time). The lecture and questions will last approximately 75-90 minutes. Lecture in English with translation into Polish.

Zoom number: 890 9833 2713

The lecture will be given by Sonam Sangmo Yangton, who was born in Dolpo (Nepal) and studied for several years at the Sorig Bumzhi School of Tibetan Medicine, which is located in Kathmandu, next to Triten Norbutse Monastery.

For questions about the lecture, please write to: jacektrzebuniak86@gmail.com

The lecture is free, but if possible we ask for a donation of 20 PLN to the account (with note „Donation lecture Bon medicine”):
Ligmincha Poland, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warsaw
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
(The Swift Code: PKOPPLPW)

 

Translate »