Khenzur Nyima Wangyal Rinpocze jest współczesnym świeckim mistrzem dzogczen, uczniem Jego Eminencji Jongdzina Tenzina Namdaka Rinpocze oraz Jego Świątobliwości Lungtoka Tenpai Nyimy Rinpocze.


Khenzur Nyima Wangyal Rinpocze urodził się w 1961 roku w obozie dla uchodźców tybetańskich w Pokharze, w Nepalu. (Jego rodzice uciekli z Tybetu przez Himalaje w 1959 roku). W 1962 roku przenieśli się do tybetańskiej osady założonej w Dhorpaten, w prowincji Dhaulagiri, w zachodnim Nepalu. Tam właśnie, wraz z bratem i siostrą, dorastał Nyima Wangyal.
Od ojca nauczył się alfabetu tybetańskiego i czytania. Miał osiem lat, gdy zmarł jego ojciec. Następnie był wychowywany i kształcony w tradycyjny tybetański sposób przez swojego wuja Khenpo Khyungtsün Dongrig Sonam Gyaltsen Rinpocze, który został wysłany do Nepalu z klasztoru Menri, aby zostać drugim opatem klasztoru Bon w Dhorpaten.


Khenpo Sonam Gjaltsen Rinpocze uczył go czytania/pisania, modlitw i rytuałów. Był bardzo poważnym nauczycielem, bardzo dobrym praktykującym i tak biegłym w kaligrafii, że często zlecano mu kopiowanie tekstów, zwłaszcza tekstu Atri, Gjalwa Czagtri, dwóch tomów Gjalszen Namthar (zbioru komentarzy Jongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze) oraz licznych tekstów rytualnych, wydanych w New Delhi w Indiach.


Wielu mistrzów Bonpo przebywało w klasztorze Dhorpaten. Z klasztoru Menri (Tybet) przybyli: 32. Opat Menri Szierab Lodro Rinpocze, Jongdzin Sangje Tenzin Rinpocze, Jongdzin Lopon Tenzin Namdak Rinpocze oraz wielu ważnych lamów z Dolpo w Nepalu. W 1976 roku, na prośbę swojego wuja, Nyima Wangyal po raz pierwszy otrzymał od Jongdzina Rinpoczego instrukcje nauk dzogczen Atri i przekaz (lung). Latem otrzymał również inicjację (wang) Du Tri Su od Jongdzina Rinpoczego, podczas siedmiodniowej ceremonii Du Tri Su, przygotowanej przez Khenpo Sonama Gjaltsena Rinpoczego dla mieszkańców Dhorpaten.


W 1977 roku Nyima Wangyal został zabrany przez swego wuja do klasztoru Menri w Dolanji w północnych Indiach. Tam został mnichem i został przekazany Jongdzinowi Rinpoczemu, aby przyjąć jego nauki i służyć mu jako jego osobisty asystent. Nyima Wangyal mieszkał u Jongdzina Rinpocze do 1995 roku. Jongdzin Rinpocze jest jego rdzennym mistrzem i głównym nauczycielem duchowym. Dzięki niemu miał wielką szansę spotkać wielkich mistrzów Bon z Tybetu. W 1978 roku Nyima Wangyal wstąpił do nowo otwartej szkoły dialektycznej w Menri. W tym samym roku zmarła jego matka w Dhorpaten, w Nepalu.


W 1979 roku, w klasztorze Menri, Nyima Wangyal otrzymał nauki cyklu dzogczen Szardza Taszi Gjaltsena oraz inne inicjacje od Drupłanga Tsondü Rinpocze, który był opatem szkoły medytacyjnej klasztoru Khyungpo Ritse Druk w Tybecie, posiadaczem linii tradycji Szardzy, uczniem Lodrö Gjatso (następnym Szardzy Rinpocze).


W 1984 roku Nyima Wangyal otrzymał wszystkie inicjacje (zewnętrzne, wewnętrzne, sekretne) i przekazy wszystkich jidamów tradycji Bon od Jego Świątobliwości 33. opata Menri Lungtok Tenpai Nyima Rinpocze i Jego Eminencji Jongdzina Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze. W 1986 r. Nyima Wangyal zakończył studia Bon w klasztorze Menri pod kierunkiem Jego Świątobliwości 33. Opata Menri, JE Jongdzina Rinpoczego i Gesze Larampy Tsondü Gongphela, i po kilku latach systematycznego studiowania filozofii i psychologii Bon otrzymał stopień gesze.


Latem następnego roku Jongdzin Rinpocze udał się do Tybetu (po raz pierwszy od czasów rewolucji kulturalnej) wraz z Gesze Nyimą Wangyalem i Gesze Tenzinem Wangyalem. Jego głównym celem była wizyta u matki oraz udzielenie lamom i mnichom Bonpo rad, jak zachować i rozwijać tradycję Yungdrung Bon. Odwiedzili oni wszystkich Bonpo w trzech prowincjach Tybetu: U-Tsang, Kham i Amdo. Tam Nyima Wangyal spotkał i nawiązał kontakt z wielkimi lamami, joginami i praktykującymi, którzy przeżyli rewolucję kulturalną.


W klasztorze Luphuk Gön (Hor w Kham) Gesze Nyima Wangyal otrzymał wiele rzadkich inicjacji od wielkiego praktykującego dzogczen Ragszi Togdena Drime Jungdrunga Rinpocze. Jesienią 1986 roku Jongdzin Rinpocze założył klasztor Triten Norbutse na północnym wzgórzu Katmandu w Nepalu. Na początku mieszkali w nim tylko Rinpocze i Gesze Nyima Wangyal. Był to pierwszy klasztor Bon w Kathmandu.


W 1992 roku Jongdzin Rinpocze i Menri Trizin Rinpocze wybrali Gesze Nyimę Wangyala na pierwszego opata klasztoru Triten Norbutse. Troszczył się on o wszystkie codzienne potrzeby mnichów. W tym samym roku Jongdzin Rinpocze ponownie udał się z Khenpo Nyimą Wangyalem do Tybetu. Odwiedzili wiele klasztorów Bon, a Jongdzin Rinpocze udzielił wielu nauk, przekazów i inicjacji. W 1995 roku Khenpo Nyima Wangyal postanowił opuścić klasztor i jego reguły, aby żyć jako jogin w różnych krajach, sytuacjach i okolicznościach. Czuł, zgodnie ze swoją naturą, że będzie to dobry sposób na rozwijanie swojej praktyki dzogczen. Obecnie Nyima Wangyal mieszka z rodziną we Francji, niedaleko Paryża. Od wielu lat naucza we Francji i innych krajach Europy, przekazując nauki tradycji Bon.