brak komentarzy

Projekt renowacji Cziamma Ling

Projekt renowacji Cziamma Ling
radość pracy razem nad Europejskim Centrum Ligmincha

W 2004 roku staraniem grupy praktykujących w tradycji BON, związek buddyjski Garuda działający obecnie jako Ligmincha Polska, ufundował (zakupił) ośrodek Cziamma Ling w Wildze. Był to stary ośrodek domków campingowych położony w otoczeniu pięknych lasów w pradolinie Wisły, królowej polskich rzek. Każdego roku Cziamma Ling jest miejscem, w którym wybitni nauczyciele tradycji Bon przekazują jej nauki i mądrość. Zgodnie ze wskazaniem Tenzina Wangyala Rinpocze misją ośrodka jest szerzenie starożytnych nauk i praktyk Bon w świecie współczesnym, w duchu współczucia i pokoju między ludźmi. Wilga jest miejscem wyjątkowym, pozwalając rozwijać praktykę duchową, oddawać się kontemplacji i odbywać odosobnienia w żywym kontakcie z naturą. Na terenie ośrodka wzniesiono piękną Gompę, a renowacji poddano szereg domków i obiektów infrastrukturalnych. Wiek większość domków służących jako kwatery mieszkalne dla praktykujących to około 40-50 lat, w związku z czym wymagają one dużego gruntownego remontu bądź całkowitej odbudowy.

Naszym planem jest przeprowadzona w zgodzie z naturą rewitalizacja ośrodka Cziamma Ling, jako miejsca spotkań i wspólnych praktyk naszej europejskiej społeczności. Prace nad projektem zostały zainspirowane przez Rinpocze i ma on pełne jego wsparcie i błogosławieństwo. Ośrodek ma być jednocześnie miejscem otwartym dla wszystkich szerzących nauki Dharmy w duchu ekumenicznym. Ufamy, że wspólnym wysiłkiem wszystkich praktykujących i ludzi dobrej woli Cziamma Ling uzyska nową formę i funkcjonalność niezbędną dla organizacji odosobnień i kursów. Cel ten chcemy osiągnąć w ciągu 4-5 lat.

Poniżej przedstawiamy plan prac i koszty z tym związane. Obecnie nie dysponujemy funduszami, pozwalającymi przeprowadzić wszystkie wymagane prace, dlatego liczymy na waszą szczodrość i pomoc. Projekt rewitalizacji Cziamma Ling jako Europejskiego Centrum Ligmincha będzie prowadzony z zachowaniem obowiązujących zasad zarządzania projektowego i przejrzystości. O rozpoczęciu prac i stanie ich zaawansowania będziemy sukcesywnie informować na niniejszej stronie.

Etap 1 czas trwania 2 lata (rok 2021-2023):
1) Remont dużych domków – każdy po 10 tys. euro. W sumie 8 domków = 80 tys. euro.

Renowacja istniejących dużych drewnianych domków zapobiegnie ich degradacji oraz stworzy warunki pobytu w ośrodku dla 60 praktykujących. Renowacja tych domków odbędzie się w zgodzie z naturą i możliwie szerokim wykorzystaniu odzyskanych materiałów.

2) Remont starej Gompy – 100 tys. euro (24 miejsc noclegowych, sala na 60 osób, mała kuchnia). Prace te umożliwią stworzenie przestrzeni na potrzeby małych retritów i kursów tematycznych.

Etap 2 czas trwania: 2-3 lata (rok 2023-2026):
1) Budowa małych domków – każdy po 20 tys. euro. W sumie 10 domków = 200 tys. euro.

Domki te zastąpią całkowicie zużyte campingi z lat 60., które są silnie zawilgocone i nie spełniają wymaganych standardów. Nowe domki umożliwią pobyt 40-60 osób w ośrodku podczas kursów, będą one również wykorzystywane do indywidualnych odosobnień prowadzonych ze wsparciem Lamy Rezydenta.

2) Remont wodociągów – 25 tys. Euro. Remont sieci wodociągowej jest konieczny z uwagi na duży stopień zużycia rur i częste awarie.

3) Remont kuchni – 50 tys. Euro.

Jak możesz pomóc?

1) Wsparcie finansowe: każda darowizna nawet mała będzie bardzo pomocna. O ile to możliwe prosimy o regularne wspierania projektu miesięcznymi wpłatami 50, 100 czy 200 złotych lub takimi jakie są w Twojej sytuacji możliwe. Wpłacając miej poczucie, że w ten sposób zbieramy zasługę i wspólnie budujemy coś ważnego służącego wielu pokoleniom praktykujących Bon.

Darowizny prosimy przelać na konto (w tytule proszę wpisać: „Darowizna na Projekt renowacji Cziamma Ling”):

Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
BANK PEKAO SA O/Warszawa
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584
(Kod Swift: PKOPPLPW)

Wpłat dokonywać można również wpłacać poprzez Paypal https://www.paypal.me/LigminchaPolska

2) W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy: zarzadligmincha@gmail.com

3) Na naszej stronie www.ligmincha.pl znajdziesz także informacje o kursach i wydarzeniach, które mogą cię zainteresować.

Zostaw komentarz

Translate »