Ryszard Adamiak

Urodziłem się w 1963 roku w Poznaniu w rodzinie katolickiej. Nieliczne wtedy informacje i obrazy związane z Buddyzmem wzbudzały moje wielkie zainteresowanie.

Pamiętam ekscytującą  dyskusję z kolegą o reinkarnacji. Mieliśmy wtedy po 6 lat. Dziecięca fascynacja przerodziła się z czasem w poszukiwanie źródeł Nauk Buddyjskich i dogłębne ich studiowanie. Moim pierwszym Nauczycielem był Władysław Czapnik, który jak pierwszy zaprosił do Polski Lamów z tradycji tybetańskiej. Dzięki Jego wsparciu przyjąłem Schronienie w 1983 roku i rozpocząłem regularną praktykę w tradycji Kadziu. Była to wówczas jedyna szkoła tej tradycji w Polsce.

Spotkałem na swojej duchowej drodze wielu Nauczycieli. W 1992 r. Namkhai Norbu Rinpocze po raz pierwszy w Polsce przekazał Nauki Dzogczen. Otrzymałem ten przekaz. To właśnie dzięki Rinpocze dotknąłem żywego przekazu Tradycji Bon.
Od tego momentu powstała w Poznaniu grupa praktykujących Dzogczen z Tradycji Njingmapy I Bonu.

Wspólnie zorganizowaliśmy  wykłady Tenzina Wangyala Rinpocze w Poznaniu w 1997 i 1998 r. Dzięki temu miałem szczęście poznać Rinpocze osobiście. Pewnego dnia poczułem, że Jego nauki i przekazy działają  na mnie najmocniej i zrozumiałem że Tenzin Wangyal Rinpocze jest moim rdzennym Nauczycielem.

Od 1997 r. jako Umdze mianowany przez Rinpocze, prowadzę praktyki w Poznaniu. Przełomowym dla mnie wydarzeniem było spotkanie nauczycieli Tenzina Rinpocze: Jego Eminencji Lopona Tenzina Namdaka Rinpocze i otrzymanie przekazu Tantry Matki w 2001 r. oraz spotkanie Jego Świątobliwości Lungtoka Tenpa Njimy Rinpocze i otrzymanie od Niego Nauk Dzogczen w 2006 r.

Na przełomie marca i lutego 2011 uczestniczyłem w „The 2nd International Lishu Institute Retreat” który odbył się z okazji 50 rocznicy urodzin Tenzina Wangyala Rinpocze. Instruktorem Ligmincha Polska zostałem w sierpniu 2011. Od tego czasu  na zaproszenie grup praktykujących i wszystkich zainteresowanych osób prowadzę warsztaty w wielu miejscowościach w kraju.

 

Translate »