Geshema Sherab Palzin

Event details

  • sobota | 29 października 2022 to niedziela | 30 października 2022
  • 13:00

Nauki o 21 aspektach Sierab Ciammy

Geshe Sherab Palzin
29-30 października 2022, online

Nauki Sierab Ciammy (Matki Miłującej Mądrości) są jednym z najważniejszych cykli tantrycznych w tradycji Bon.

W wielu kulturach pierwotna żeńska energia jest postrzegana jako podstawa egzystencji i źródło mądrości, miłości i współczucia. Starożytna tradycji buddyzmu Bon oferuje metodę odzyskania i bezpośredniego połączenia się z energią bogini, przynoszącą potencjał głębokiego uzdrawiania na wszystkich poziomach doświadczenia – fizycznym, energetycznym, psychologicznym i duchowym.

W czasie kursu będziemy poznawać i praktykować 21 aspektów Sierab Ciammy.

Więcej o Gesze Sherab Palzin tutaj.

Tłumaczenie: Nauki po tybetańsku z tłumaczeniem na język angielski i polski.

Program sobota i niedziela
13-14 Nauki
15-16 Nauki i praktyka
16.30-17.30 Nauki i pytania

Sugerowana darowizna: 150zł ➡️ przelew online

Online: Kurs odbędzie się przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Rejestracja została zakończona.

 

Teachings about 21 aspects of Sherab Chamma
Geshe Sherab Palzin
29-30 October 2022, online

The teachings of Sherab Chamma (Mother of Loving Wisdom) are one of the most important tantric cycles in the Bon tradition.

In many cultures, the primordial feminine energy is seen as the basis of existence and the source of wisdom, love and compassion. The ancient Bon Buddhist tradition offers a method of reclaiming and directly connecting with the energy of the goddess, bringing the potential for deep healing at all levels of experience – physical, energetic, psychological and spiritual.

In this course we will explore and practice the 21 aspects of Sherab Chamma.

Geshe Sherab Palzin here.

Translation: Teachings in Tibetan with English and Polish translation.

Programme Saturday and Sunday (CET time)
13-14 Teachings
15-16 Teachings and practice
16.30-17.30 Teachings and questions

Suggested donation: 150PLN

Online: The course will take place via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from www.zoom.us

.

REGISTRATION process is over | REJESTRACJA jest zakończona

Translate »