Zimowe odosobnienie: przekaz doświadczenia ZHANG ZHUNG, cz. 1: NGÖNDRO

Event details

  • niedziela | 27 grudnia 2020 to czwartek | 31 grudnia 2020
  • 14:00
  • Online

Zimowe odosobnienie: przekaz doświadczenia ZHANG ZHUNG, cz. 1: NGÖNDRO —PLATFORMA ZOOM
Prowadzenie: Geshe Choekhortshang Rinpoche i Geshe Yungdrung Gyatso

Przekaz Doświadczenia Zhang Zhung stanowi centralny element nauk dzogczen w tradycji Jungdrung Bön. Nauki z tego cyklu prezentowane są co roku w ramach zimowych odosobnień w Serenity Ridge. W grudniu tego roku rozpoczynamy nowy, pięcioczęściowy kurs, którego pierwsza część poświęcona będzie Ngöndro, czyli praktykom wstępnym wprowadzającym medytujących na ścieżkę dzogczen. Odosobnienie odbędzie się w trybie online za pośrednictwem platformy Zoom i jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych.
Dzogczen uważa się za najwyższe nauki zarówno w tradycji Bön oraz innych szkołach buddyzmu tybetańskiego. Mówią one, że zarówno rzeczywistość, w tym jednostka, jest pierwotnie czysta, kompletna i doskonała oraz że niczego nie trzeba przekształcać (jak ma to miejsce w tantrze) ani się wyrzekać (jak ma to miejsce w sutrze), a jedynie rozpoznać to, czym iwa rzeczywistość naprawdę jest. Prowadzi to do samowyzwolenia i spontanicznego przejawienia naszej własnej oświeconej natury. Pogląd, praktyka, medytacja i postępowanie opierają się na samowyzwoleniu, które pozwala na to, aby wszystko, co pojawia się w doświadczeniu, pozostawało i istniało takim, jakim jest, bez lgnięcia, niechęci czy dokonywanych przez umysł konceptualny modyfikacji.
Tegoroczne grudniowe odosobnienie poprowadzą Geshe Choekhortshang Rinpoche, który będzie udzielał nauk, i Geshe Yungdrung Gyatso, który będzie prowadził sesje medytacji.
Nauki Ngöndro stanowią jednocześnie fundament ścieżki dzogczen, jak też i bramę pozwalającą na tę ścieżkę wstąpić. Udział w Części 1. odosobnienia z Ngöndro lub też innych kursów Ngöndro prowadzonych przez Ligmincha Learning stanowi warunek wstępny umożliwiający dalsze zgłębianie tego cyklu nauk w następnych latach. W grudniu 2021 r. Część 2. kursu poprowadzi Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche.
Ngöndro zawiera kompletne instrukcje dotyczące okiełznywania, oczyszczania i doskonalenia cierpiącego umysłu poprzez dziewięć rodzajów praktyki. Chociaż praktyki składające się na Ngöndro nazywane są wstępnymi lub podstawowymi, ze względu na ich moc wielu praktykujących przyjmuje je za swoją główną praktykę. Cykl Ngöndro zawiera w sobie całą ścieżkę do wyzwolenia, a praktyki w nim zawarte mogą towarzyszyć praktykującym przez lata, niczym przyjaciel na całe życie.

Trzy cykle praktyki
Nauki Ngöndro obejmują trzy cykle trzech praktyk, łącznie dziewięć.

Pierwsze trzy mają na celu okiełznanie umysłu osoby praktykującej:
Otwarcie serca poprzez praktykę guru jogi
Kontemplacja nad nietrwałością
Wyznanie skalań

Drugi zestaw ma na celu oczyszczenie praktykującego:
Rozwinięcie bodhicitty (najwyższej, absolutnej formy współczucia)
Przyjęcie schronienia oraz praktyka pokłonów
Ofiarowanie mandali

Trzeci zestaw ma na celu doskonalenie praktykującego:
Oczyszczanie mantrą
Ofiarowanie iluzorycznego ciała jako tsok (rytuał ofiarny)
Prośba o błogosławieństwa

Do udziału w tym specjalnym odosobnieniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym również osoby praktykujące, które już otrzymały część 1 Nauk Ngöndro w ramach poprzedniego kursu. Uczestnicy odosobnienia zyskają uprawnienie do zgłębiania Części 2 Przekazu Doświadczenia Zhang Zhunga pod przewodnictwem Tenzina Wangyala Rinpoche podczas naszego zimowego odosobnienia w roku 2021, które odbędzie się zarówno w trybie online, jak również w naszym ośrodku odosobnieniowym Serenity Ridge w stanie Virginia.

Program:
Niedziela 27 grudnia – czwartek 31 grudnia
14:00 – 15:00 Praktyka (nie ma tej praktyki 27 grudnia)
15:30 – 16:45 Nauki
17:15 – 18:15 Praktyka
19:30 – 20:45 Nauki
21:15 – 22:15 Praktyka

Piątek 1 stycznia 2021
14:00 – 15:00 Praktyka
15:30 – 16:45 Nauki
17:15 – 18:15 Praktyka

Zapraszamy również na kurs praktyki ngondro 2-6 stycznia 2021:

2-6 stycznia 2021
14:00 – 15:30 Praktyka z Gesze Gyatso
16:00 – 17:15 Praktyka z Gesze Gyatso
19:30 – 21:00 Praktyka z Marcy Vaughn
21:30 – 22:30 Praktyka z Marcy Vaughn

 

Język: Nauki będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.


Sugerowana darowizna za nauki
 – można wybrać jedną z czterech opcji:
200zł szybki przelew online
300zł szybki przelew online
400zł szybki przelew online
500zł szybki przelew online

Jest także możliwość wzięcia udziału w kursie bez darowizny, natomiast nasz związek utrzymuje się z darowizn, więc prosimy być szczodrzy w miarę waszych możliwości.
W przypadku braku możliwości darowizny, prosimy tak  zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym (poniżej).

Numer konta:
Ligmincha Polska, Al. Huberta 4, 08-470 Wilga
77 1240 5963 1111 0000 4796 7584

Kurs odbędzie się poprzez program Zoom:
Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Numer Zoom (do obu kursów 27 grudnia – 1 stycznia oraz 2 – 6 stycznia) zostaną wysłane mailem zarejestrowanym osobom od razu po rejestracji.

Translate »