Kurs tummo sierpień 2022

Czas i miejsce

  • wtorek | 16 sierpnia 2022 do niedziela | 21 sierpnia 2022
  • 10:00
  • Cziamma Ling, Wilga + ONLINE

TENZIN WANGYAL RINPOCZE
Tummo – Nauki o subtelnym cieple i błogości, część 2

16-21 SIERPNIA 2022, WILGA I ONLINE

Jeśli nie uczestniczyłeś w tummo część 1, to żeby uczestniczyć w tym kursie musisz zrobić kurs tummo część 1, który będzie 12-14 sierpnia, więcej informacji tutaj https://ligmincha.pl/event/tummo-czesc-1/?event_date=2022-08-12

Tenzin Wangyal Rinpocze jest uznanym mistrzem medytacji i autorem wielu książek na temat duchowości. Rinpocze od 30 lat naucza w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk.
Na tym kursie Rinpocze przekaże kolejną cześć nauk tummo (praktyk subtelnego ciepła i błogości).
Nauki i medytacja pomagają nam połączyć się z własnym sercem. Dzięki tym naukom odkrywamy w nas samych przestrzeń, otwartość i nieograniczone źródło możliwości. Poprzez połączenie się z własną esencją, naturą umysłu, możemy przekształcić swoje życie w bardziej radosne i wartościowe. Praktykowanie medytacji w codziennym życiu wzbogaca nasze relacje z innymi ludźmi, pomaga nam w bardziej kreatywny sposób podejść do swojej pracy i uczy nas jak korzystać ze naszego życia w bardziej mądry i współczujący sposób.

Program 16-21 sierpnia 2022
10-11.30
12-13
15-16
16.30-18
(W niedzielę 21 sierpnia skończymy około godz. 13)

Sugerowana darowizna za kurs: 450 zł (przelew online)

Tłumaczenie: Kurs będzie po angielsku z tłumaczeniem na polski.

Miejsce: Ośrodek w Wildze (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska) i online.

Pobyt w ośrodku: w celu rezerwacji noclegu prosimy pisać do wilga@ligmincha.pl

Dla osób uczestniczących online: Nauki będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl

Rejestracja ?

TENZIN WANGYAL RINPOCHE
Tummo – teachings on inner heat and bliss

AUGUST 16-21, 2022, WILGA AND ONLINE

If you did not attend tummo part 1, then to attend this retreat you must do the retreat tummo part 1 on 12-14 August, more information here https://ligmincha.pl/event/tummo-czesc-1/?event_date=2022-08-12

Tenzin Wangyal Rinpoche is a renowned meditation master and author of many books on spirituality. Rinpoche has been teaching for 30 years in many countries in Europe, Asia and the Americas.
On this course Rinpoche will give another part of the tummo teachings (practices of inner heat and bliss).
The teachings and meditation help us to connect with our own heart. Through these teachings we discover within ourselves space, openness and an unlimited source of possibilities. By connecting with our own essence, the nature of the mind, we can transform our lives to be more joyful and valuable. Practicing meditation in our daily lives enriches our relationships with other people, helps us approach our work in a more creative way, and teaches us how to use our lives in a more wise and compassionate way.

Program 16-21 August 2022, CET time
10-11.30
12-13
15-16
16.30-18
(On Sunday August 21 we will finish around 1 pm)

Suggested donation for the course: 450 PLN PayPal

Translation: The course will be in English with translation into Polish and other languages.

Location: Center in Wilga (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland) and online.

Accommodation in Chamma Ling: for bookings please write to wilga@ligmincha.pl

For those participating online: teaching will be via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://www.zoom.us

Registration

Translate »