Tenzin Wangyal Rinpocze – Tummo 2022

Event details

  • wtorek | 16 sierpnia 2022 to niedziela | 21 sierpnia 2022
  • 10:00
  • Cziamma Ling, Wilga + ONLINE

TENZIN WANGYAL RINPOCZE
Tummo – Nauki o subtelnym cieple i błogości, część 2

16-21 SIERPNIA 2022, WILGA I ONLINE

Jeśli nie uczestniczyłeś w tummo część 1, to żeby uczestniczyć w tym kursie potrzebujesz ukończyć kurs przygotowawczy, który będzie 12-14 sierpnia, więcej informacji tutaj https://ligmincha.pl/event/tummo-czesc-1/?event_date=2022-08-12

Tenzin Wangyal Rinpocze jest uznanym mistrzem medytacji i autorem wielu książek na temat duchowości. Rinpocze od 30 lat naucza w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk.
Na tym kursie Rinpocze przekaże kolejną cześć nauk tummo (praktyk subtelnego ciepła i błogości).
Nauki i medytacja pomagają nam połączyć się z własnym sercem. Dzięki tym naukom odkrywamy w nas samych przestrzeń, otwartość i nieograniczone źródło możliwości. Poprzez połączenie się z własną esencją, naturą umysłu, możemy przekształcić swoje życie w bardziej radosne i wartościowe. Praktykowanie medytacji w codziennym życiu wzbogaca nasze relacje z innymi ludźmi, pomaga nam w bardziej kreatywny sposób podejść do swojej pracy i uczy nas jak korzystać ze naszego życia w bardziej mądry i współczujący sposób.

 

Program 16-21 sierpnia 2022:

Wtorek 16 sierpnia
10-11.30 Nauki/praktyka z instruktorem
12-13 Nauki/praktyka z instruktorem
15-16 Praktyka z instruktorem
16.30-18 Nauki z Rinpocze

Środa-Piątek 17-19 sierpnia
10-11.30 Nauki z Rinpocze
12-13 Nauki z Rinpocze
15-16 Praktyka z instruktorem
16.30-18 Nauki z Rinpocze

Sobota 20 sierpnia
10-11.30 Nauki z Rinpocze
12-13 Nauki z Rinpocze
15-16.30 Nauki z Rinpocze
16.30-18 Aukcja

Niedziela 21 sierpnia
9.30 Sang i wieszanie flag modlitewnych
10-11.30 Nauki z Rinpocze
12-13.30 Nauki z Rinpocze i zakończenie kursu

Sugerowana darowizna za kurs: 450 zł (przelew online)

Tłumaczenie: Kurs będzie po angielsku z tłumaczeniem na polski, rosyjski, portugalski i hiszpański.

Miejsce: Ośrodek w Wildze (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska) i online.

Pobyt w ośrodku: w celu rezerwacji noclegu prosimy pisać do wilga@ligmincha.pl

Dla osób uczestniczących online: Nauki będę przez program Zoom. Jeśli nie posiadasz Zoom, możesz go pobrać i zainstalować za darmo ze strony https://zoom-video.pl


TENZIN WANGYAL RINPOCHE
Tummo – teachings on inner heat and bliss

AUGUST 16-21, 2022, WILGA AND ONLINE

 

If you did not attend the Tummo part 1, then you need to participate in special preparation course priour the main event, organised on 12-14 August.
More information: https://ligmincha.pl/event/tummo-czesc-1/?event_date=2022-08-12

Tenzin Wangyal Rinpoche is a renowned meditation master and author of many books on spirituality. Rinpoche has been teaching for 30 years in many countries in Europe, Asia and the Americas.
On this course Rinpoche will give another part of the tummo teachings (practices of inner heat and bliss).
The teachings and meditation help us to connect with our own heart. Through these teachings we discover within ourselves space, openness and an unlimited source of possibilities. By connecting with our own essence, the nature of the mind, we can transform our lives to be more joyful and valuable. Practicing meditation in our daily lives enriches our relationships with other people, helps us approach our work in a more creative way, and teaches us how to use our lives in a more wise and compassionate way.

Program 16-21 August 2022, CET time:
Tuesday-Friday 16-19 August
10-11.30 Teachings with Rinpoche
12-13 Teachings with Rinpoche
15-16 Practice with instructor
16.30-18 Teachings with Rinpoche

Saturday 20 August
10-11.30 Teachings with Rinpoche
12-13 Teachings with Rinpoche
15-16.30 Teachings with Rinpoche
16.30-18 Auction

Sunday 21 August
9.30 Sang ritual
10-11.30 Teachings with Rinpoche
12-13.30 Teachings with Rinpoche

Suggested donation for the course: 450 PLN

You can donate ➡️ via PayPal

or by Credit card in our ➡️ online shop. Note: while in the shop which is in Polish, just right click mouse button and choose translate

or via a bank wire➡️more info.

Translation: The course will be in English with translation into Polish, Russian, Portuguese and Spanish.

Location: Center in Wilga (Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland) and online.

Accommodation in Chamma Ling: for bookings please write to wilga@ligmincha.pl

For those participating online: teaching will be via Zoom. If you do not have Zoom, you can download and install it for free from https://www.zoom.us

Rejestracja zamknięta – Registration is already closed

please write to info@ligmincha.pl

Translate »