Ponlob Trinley Nyima Rinpoche

Event details

  • piątek | 3 czerwca 2022 to niedziela | 5 czerwca 2022
  • 10:00
  • Wilga, Polska, Ośrodek Cziamma Ling, Al. Huberta 4

Nauki i inicjacje

Ponlob Trinley Nyima Rinpoche
3-5 czerwca 2022, Wilga, Polska
Kurs nie będzie transmitowany przez internet.

Program:
3 czerwca – godz. 10-13 i 15-17 Inicjacja i nauki Buddy Medycyny
4 czerwca – godz. 10-13 i 15-17 Inicjacja i nauki długiego życia Tsewang Rigdzina
5 czerwca – godz. 10-13 i 15-17 Inicjacja i nauki Mawe Senge

Nauki po angielsku z tłumaczeniem na polski.

Więcej na temat Rinpocze tutaj.

Sugerowana darowizna: 225 zł. ▶  przelew online

Adres: Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Polska.

Zapisy na noclegi w Cziamma Ling: wilga@ligmincha.pl

Inicjacje (po tybetańsku łang) są ważnymi ceremoniami w buddyzmie. Są dwa sposoby przyjmowania inicjacji:
1) tylko jako błogosławieństwo – uczestnik nie musi wykonywać żadnych przygotowań i nie musi utrzymywać zobowiązań (samaja)
2) pełne przyjęcie – uczestnik musi znać praktykę, strukturę inicjacji i uczestniczyć w pełni w inicjacji, a później utrzymywać zobowiązania (samaja).

W której wersji uczestnik przyjmuje inicjację zależy od samego uczestnika. W obu przypadkach inicjacja wygląda tak samo.

W sesjach popołudniowych Rinpocze udzieli serii przekazów (lung) do następujących tekstów (dostęp do tych tekstów wyślemy do uczestników po kursie mailem):
1) Głębokie instrukcje dla samooczyszczenia sześciu rodzajów czujących istot.
2) Modlitwa do strażników.
3) Natchniona modlitwa o ośmiu gałęziach, zwana „schodami ku wolności”.
4) Ati Muwer.
5) Modlitwa do Szierab Cziammy.
6) Ofiarowanie Tsog Szierab Cziammy.
7) Tekst praktyki płomiennego, Czerwonego Garudy.
8) Tekst praktyki długiego życia. Najwyższa, krótka [praktyka] Tsełanga Rigdzina.
9) Najwyższa esencja tajemnego Gekho.
10) Aa-Kar Zhi Chod.

 

Teachings and Initiations

Ponlob Trinley Nyima Rinpoche
3-5 June 2022, Wilga, Poland
The course will not be transmitted over the Internet.

Program:
3 June – 10-13 and 15-17 Initiation and teachings of Medicine Buddha
4 June – 10-13 and 15-17 Initiation and teachings of Tsewang Rigdzin’s long life
5 June – 10-13 and 15-17 Initiation and teachings of Mawe Senge

Language: English with translation into Polish.

The course will not be transmitted over the Internet.

Suggested donation: 225 PLN.

Address: Aleja Huberta 4, 08-470 Wilga, Poland.

Registration for accommodation at Chamma Ling: wilga@ligmincha.pl

More about Rinpoche here.

Empowerments (in Tibetan Wang) are important ceremonies in Buddhism. There are two ways to receive empowerment:
1) just as a blessing – the participant does not have to do any preparation and keep commitments (samaya)
2) full receiving – the participant has to know the practice, the structure of the empowerment and participate fully in the empowerment, and then keep the commitments (samaya).

In which version the participant receives the empowerment depends on the participant himself. In both cases the empowerment looks the same.

In the afternoon sessions Rinpoche will give a series of transmissions (lung) of 10 texts. Unfortunately, we do not have these texts in English, we only have the Polish texts.

Registration

Translate »